Průzkum

Zásobování sociálních a zdravotnických zařízení na území MČ Praha 3 ochrannými pomůckami

Cílem průzkumu, realizovaného ve dnech 8. - 16. dubna 2020 formou online dotazníku, bylo získat přesnější údaje o materiální vybavenosti poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb v Praze 3. Na základě kontaktů dostupných na portálu Městské části Praha 3, v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb, veřejných databázích a webových stránkách bylo osloveno 300 zařízení působících v MČ Praha 3. Online dotazník vyplnilo 85 z nich (za což jim patří velké poděkování). Celková návratnost tedy dosáhla 28,3 %.*

Získaná data z uvedeného důvodu sice nelze jednoduše vztahovat na situaci mimo MČ Praha 3, v každém případě však dokládají, že nejméně třetina zařízení působících v této části hlavního města se potýká se závažným materiálním nedostatkem. Podíl zásob a reálné potřeby zpravidla nepřesáhne 1:4, v případě ochrany očí, obličeje a ochranných oděvů dokonce klesá pod 1:10 (graf 1). Obtíže, s nimiž se potýkají především lékaři a nelékařští zdravotničtí pracovníci, výmluvně dokládají jejich vlastní komentáře.

Chybí téměř vše kromě improvizované ochrany dýchacích cest (textilní roušky) a ochrany dýchacích cest třídy FFP1 (graf 1). Pouze 16,5 % respondentů uvedlo, že provoz jejich zařízení nemusel být omezen, nebo přerušen (graf 2). Obnovit činnost, částečně či v plném rozsahu, je za podmínky odpovídající materiální vybavenosti připraveno 87,2 % respondentů (graf 3). Hlavní zdravotnická povolání, lékařská i nelékařská, přitom byla mezi respondenty zastoupena rovnoměrně (graf 4).

---

* Příčin nižší návratnosti je patrně více:
  1. krátká doba pro vyplnění dotazníků (motivovaná snahou co nejdříve zprostředkovat pomoc těm, kteří ji potřebují),
  2. z určité frustrace vyjadřované v některých komentářích respondentů je zřejmé, že dotazníků obdrželi více, což z jejich pohledu může být za dané situace zatěžující a vzhledem k přetrvávání problémů s nedostatkem ochranných prostředků i zbytečné,
  3. obecně nižší návratnost dotazníkových šetření v elektronické formě.