Otázky&Odpovědi

Kdo za touto iniciativou stojí?

Prvotní nápad vzešel od PhDr. Lýdie Říhové, Ph.D., která se jako opoziční zastupitelka MČ Praha 3 věnuje vzdělávací a sociální politice. Po vyhlášení nouzového stavu bylo brzy zřejmé, že zásobování ochrannými prostředky je zatíženo systémovými problémy. Celonárodní "rouškovou kampaň" Dr. Říhová přivítala, ale současně byla přesvědčena, že pro profesionální účely je nezbytné sofistikovanější vybavení, především v oblasti zdravotních a sociálních služeb. Právě s ohledem na to se rozhodla získat potřebné údaje přímo na místní úrovni v Praze 3. Na základě toho, co zjistila, vznikly tyto stránky a iniciativa, jejímž partnerem je Český červený kříž. Z obecného pohledu nicméně za touto iniciativou může stát kdokoli, jestliže ji podpoří a najde způsob jak přispět k jejímu úspěchu.


Jak je a bude zacházeno s daty získanými v počátečním průzkumu?

Výsledky průzkumu jsou prezentovány pouze v agregované podobě. Ani v současnosti, ani v budoucnosti nebudou za žádných okolností předány třetím subjektům či využity ke komerčním účelům.

V dotazníku byla záměrně vyžadována pouze kontaktní e-mailová adresa zařízení (což bylo nezbytné pro zajištění validity dat). Za "zařízení" byl pro potřeby průzkumu považován jakýkoli subjekt, který funguje jako samostatná jednotka. Vyplněním a odesláním dotazníku respondenti vyslovili souhlas se zpracováním poskytnutých údajů.

Nestihli jsme se počátečního průzkumu zůčastnit, budeme mít jinou možnost upozornit na svou situaci?

V tuto chvíli se iniciativa soustředí na zprostředkování pomoci. Není však vyloučeno, že k dalšímu průzkumu dojde v horizontu několika týdnů, zejména pokud o to poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb projeví zájem.

Nedělá snad vláda a/nebo samospráva dost? Proč je potřebné zapojení veřejnosti?

Smyslem inciativy není polemika s účelovým politickým podtextem. Vychází z reálných dat získaných průzkumem v terénu, mezi pracovníky zdravotních a sociálních služeb, kteří působí na území Prahy 3. Data ukazují, že je třeba zaměřit větší pozornost na lokální úroveň, především co se týká primární zdravotní péče, jejíž poskytovatelé se skutečně potýkají s akutním materiálním nedostatkem a často se cítí být přehlíženi.

Nemohou prostě používat textilní roušky jako všichni ostatní?

Textilní roušky jsou důležitou součástí opatření proti pandemii, která se týkají populace jako celku. Jejich využití k profesním účelům je však limitované. Respirační masky třídy FFP2 a FFP3 poskytují řádově vyšší míru ochrany. Pro pracovníky, kteří jsou vystaveni vysokému riziku, protože s potenciálními přenašeči tráví více času v uzavřeném prostředí, to představuje doslova životně důležitý rozdíl. Třída FFP3 je navíc nezbytná tam, kde dochází k vytváření aerosolu, tj. např. v ordinacích zubních lékařů či dentální hygieny. Kromě toho roušky samy o sobě nestačí. Je třeba pomoci zajistit i ostatní druhy ochranných prostředků, bez nichž není možné o pacienty a klienty řádně pečovat.

Proč si nemohou koupit, co potřebují, sami?

Shodou několika okolností vznikla kritická situace na straně jak nabídky, tak poptávky. Většině poskytovatelů péče citelně poklesly příjmy, ceny ochranných prostředků přitom násobně stouply, protože zásoby se vyčerpaly a skokově vzrostla poptávka. Do situace na trhu se promítla i některá nedostatečně promyšlená administrativní opatření.

Jaký smysl má pokračování iniciativy po skončení nouzového stavu?

Může nám pochopitelně přidat, že s koncem nouzového stavu a uvolněním mimořádných opatření problém s nedostatkem ochranných prostředků pozbývá naléhavosti. Ve skutečnosti je tomu ale přesně naopak. Nebezpečí infekce pro ty, kteří jsou i za běžných okolností vystaveni vyšší míře rizika než většina z nás, spíše vzroste. Frekvence kontaktů mezi lidmi se zvýší, ostražitost ochabne. Nyní navíc úřady oznámily, že s distribucí ochranných prostředků fakticky končí. Iniciativa Přední linie chráněna vychází z přesvědčení, že boj s pandemií COVID-19 u konce stále není, že zlepšení situace v ČR je pravděpodobně pouze dočasné. Na základě dosavadních zkušeností v zahraničí lze předpokládat, že ČR zasáhnou další vlny nárůstu počtu nakažených podobně jako např. Singapur. Postupný "návrat k normálu" tedy sám o sobě význam ochrany nijak nesnižuje, přinejmenším ne do doby, kdy bude k dispozici účinná a všeobecně dostupná vakcína.