hlasy z přední linie

Co říkají ti, kdo o nás pečují

Nutno zásobovat i odborné lékaře, aby byli ochotni ordinovat! Zatím tak nečiní…

Praktický lékař

Veškerou ochranu, tzn. respirátory FFP2, FFP3, desinfekce, jsem musela nakoupit sama bez podpory... ...za netržní ceny, cca 10 násobek, abych mohla alespoň poskytovat akutní péči.

Zubní lékař

Když nemáte nic, všechno je velkou pomocí.

Odborný lékař

Koupit [ochranné] pomůcky prakticky nelze - budeme rádi za pomoc.

Praktický lékař

Objednával jsem několikrát OP [ochranné prostředky] i přes Magistrát [hl. m. Prahy] a nic nepřišlo…

Zubní lékař

Mám zažádáno na hygieně hl. města [míněna Hygienická stanice hl. m. Prahy], ale zatím bez odezvy, kolegyně nedostaly, co požadovaly.

Nelékařský zdravotnický pracovník

Zásobování z Magistrátu [hl. m. Prahy] formou přídělu nedostatečné jak frekvencí, tak počtem přidělených [ochranných] pomůcek, a i druhy.

Odborný lékař

Od začátku používáme [jednorázové] OP [ochranné prostředky] opakovaně, jinak bychom musely pracovat bez OP.

Praktický lékař

Dezinfekci a rukavice se nám podařilo zajistit těsně předtím, než toto zboží zmizelo z trhu, spotřeba je však výrazně vyšší než běžně, takže pokud se zhruba do konce dubna [2020] neobnoví možnost si tyto pomůcky zakoupit za normální cenu, budeme mít problém.

Praktický lékař

Začínají nám chybět dezinfekce rukou a rukavice. Dále vůbec nemáme ochranný oděv (plášť) a pokrývku hlavy.

Zubní lékař