Ochranné prostředky do přední linie!

Tím, že pomáháme pracovníkům zdravotních a sociálních služeb chránit se proti COVID-19, chráníme sami sebe. Oni jsou naší společnou imunitou.

O co se jedná?

Průzkum nedávno realizovaný v Praze 3, městské části hlavního města s téměř 80 tisíci obyvateli, odhalil choulostivou situaci, v níž se tváří v tvář globální pandemii COVID-19 nacházejí zejména zdravotničtí pracovníci. Většina z nich není odpovídajícím způsobem zásobena prostředky osobní ochrany, což je nutí omezit rozsah poskytovaných služeb či dokonce přerušit činnost.

Na první pohled se to nemusí zdát tak závažné jako v případě nemocnic, kde jsou soustředěni pacienti s COVID-19. Ve skutečnosti však podceňování potřeb poskytovatelů primární péče zvyšuje tlak na nemocnice a může kriticky oslabit celý zdravotnický systém. V důsledku toho by se trvání pandemie COVID-19 mohlo zbytečně prodlužovat a mohla by tím být také ohrožena všeobecná snaha dostat ji pod kontrolu. Nejen že by to vedlo k nadbytečnému utrpení a dalším finančním ztrátám, ale také by to v těch z "méně viditelné části" přední linie zanechalo pocit opuštěnosti a hořkosti.

Co lze dělat?

Do této chvíle se tisíce dobrovolníků a lidí dobré vůle snažily pomáhat ze všech sil: šitím roušek, mícháním desinfekce, vyráběním obličejových štítů nebo navrhováním nových přístrojů a materiálů. Rozsah tohoto většinou spontánního společenského vzepětí je pozoruhodný.

Prohlásit, že to stále ještě není dostatečné, může tedy vypadat troufale. Situace v terénu si to nicméně žádá. Praktičtí, odborní a zubní lékaři, poskytovatelé nelékařských zdravotnických služeb a - v některých případech - také poskytovatelé sociálních služeb postrádají řádné ochranné a další prostředky, které jim zajišťují vyhovující pracovní prostředí.

Postupné uvolňování nouzových opatření neoslabí, nýbrž posílí význam ochrany všech, kdo jsou nebo - s velkou mírou pravděpodobnosti - mohou být v přímém osobním kontaktu s přenašeči COVID-19. Tito lidé potřebují a budou potřebovat tisíce respirátorů (zejména třídy FFP2 a FFP3), prostředků ochrany očí a obličeje (brýle, štíty), jednorázových oděvů (rukavice, pláště, pokrývky hlavy) a prostředků desinfekčních (na ruce, povrchy i nástroje). Vzhledem k současným cenám a nedostatku zboží není reálné, aby si to vše pořídili vlastními silami.

Iniciativa Přední linie chráněna má proto za cíl zvýšit povědomí o daném problému a podnítit širší veřejnou podporu cíleného financování a distribuce osobních ochranných prostředků pracovníkům zdravotních a sociálních služeb na místní úrovni. Za tímto účelem iniciativa spolupracuje s Českým červeným křížem. V první fázi bude pomoc směřována na Prahu 3, kde byla situace v terénu již zmapována, a do oblastí s nejvyšším podílem nakažených koronavirem SARS-CoV-2.

Jak přispět?

Sdílíte-li starost o bezpečí praktických, odborných a zubních lékařů, poskytovatelů služeb nelékařských zdravotnických povolání a sociální péče a souhlasíte-li, že jejich bezpečí je životně důležité pro stabilitu systemů zdravotní i sociální péče a pro naši vlastní ochranu, zvažte prosím Vaši podporu v této věci prostřednictvím Českého červeného kříže, který je partnerem inciativy, a to konkrétně na sbírkový účet “Koronavirus v Česku”, č. ú. 333999/2700, var. symbol 2003, specifický symbol 772423 (do zprávy pro příjemce lze jako identifikátor platby ještě uvést “prednilinie”). Využít můžete také QR kódu níže.